Ready to wear brildesign

Onder deze noemer , Ready to Wear brildesign, vindt je monturen die ik ontworpen heb om de effecten nieuwe materialen en kleuren en vormen te ervaren.Veel hiervan vind je terug in latere ontwerpen met als doel het ultieme effect voor de drager te creëren.
Deze monturen zijn geheel nieuw en kunnen tegen gereduceerde prijs worden aangeschaft. Het grote voordeel is dat het een uniek exemplaar betreft.
De monturen kunnen worden voorzien van zonneglazen of je eigen receptglazen.  Voor meer informatie, info@harveyevans.com.